Úvod

Listy

NARUHODO

šíri japonskú kultúru
na Slovensku
スロバキアで日本文化を広めています

Sme experti na japonský jazyk, anglický jazyk a medzikultúrnu komunikáciu.
Sprostredkujeme informácie o Japonsku a jeho kultúre.

Zaujíma Vás Japonsko?

Vaše potreby a záujem sa u nás stretnú s ľudským prístupom

Odbornosť & profesionalita

Robíme to, čomu rozumieme.


Rozmanitosť skúseností

Opierame sa o 13-ročnú prax učenia na univerzite a praktické skúsenosti zo súkromného sektora.

Osobný prístup

Riadime sa japonským pravidlom: "Okjakusama wa kamisama" ("klient nadovšetko").

Medzikultúrne

Spájame kultúrnu rozmanitosť.


zen

Občianske združenie NARUHODO

Naruhodo možno z japončiny preložiť ako "aha, rozumiem!" Je to záblesk pochopenia niečoho nového, iného alebo doteraz nepoznaného. Naruhodo je Vaším svetlom na ceste k japonskej kultúre cez naše kurzy, kultúrne aktivity a informácie.