Japončina

Kurzy japonského jazyka
s dôrazom na porozumenie japonskej mentalite a kultúre

Kurzy Japončina

KURZY PREBIEHAJÚ VÝLUČNE ONLINE

Naša ponuka
kurzov japončiny

Výučba prebieha len ONLINE, cez aplikáciu ZOOM.

Podmienkou otvorenia skupinového kurzu sú aspoň 2 prihlásení študenti.
Všetky uvedené kurzy realizujeme aj individuálnou formou.
Rozvrh individuálneho kurzu stanovíme po vzájomnej dohode.

Okrem všeobecnej japončiny ponúkame špecializované kurzy zamerané na používanie japonského jazyka v  obchodnej a profesionálnej komunikácii.

SKUPINOVÉ KURZY V JARNOM TRIMESTRI
OD 7. APRÍLA DO 15. JÚNA 2021

1. JAPONČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV

Kurz je určený dospelým alebo študentom približne od 15 rokov, ktorí sú v japončine úplnými alebo „falošnými“ začiatočníkmi. Študent sa oboznámi so základnou štruktúrou japonského jazyka, osvojí si základné gramatické konštrukcie a naučí sa ich používať v konkrétnych situáciách. Z písma si osvojí slabičné abecedy hiragana a katakana. Tiež sa oboznámi s princípmi znakového písma kandži, ktoré si bude postupne osvojovať v nadväzujúcich kurzoch.

Na prihlásenie netreba absolvovať vstupný test.

Detail kurzu

Úroveň: N5
Kód kurzu pre mládež: MN5.1 (do 20 rokov)
Kód kurzu pre dospelých: DN5.1 (od 20 rokov)
Intenzita: 2 x 90 min / týždeň
Trvanie kurzu: 3 mesiace / 30 hodín
Počet študentov: 2 – 8
Cena: 299 €
Rozvrh MN5.1: pondelok a streda: 16:45 – 18:15
utorok a štvrtok: 16:45 – 18:15
Rozvrh DN5.1: utorok a štvrtok: 16:45 – 18:15
pondelok a streda: 18:30 – 20:00

2. JAPONSKÝ ZDVORILOSTNÝ JAZYK KEIGO

Poznanie a správne ovládanie jazyka keigo je nevyhnutným predpokladom plnohodnotnej komunikácie v japonskom jazyku vo všetkých vzťahoch a situáciách. V tomto kurze si študent osvojí základné princípy používania jazyka keigo, všetky jeho lexikálne prvky a štruktúry s ohľadom na charakter vzťahu, v ktorom komunikácia prebieha. Kurz je určený mierne pokročilým študentom japonského jazyka, ktorí chcú preniknúť do tajov používania zdvorilostného jazyka keigo a majú zvládnuté základné gramatické štruktúry úrovne N5 a aspoň čiastočne úrovne N4.

* Pred poslaním záväznej prihlášky treba absolvovať vstupný test.

Detail kurzu

Úroveň: N4
Kód kurzu: K
Intenzita: 1 x 60 min / týždeň
Trvanie kurzu: 3 mesiace / 10 hodín
Počet študentov: 2 – 8
Cena: 99 €
Rozvrh: piatok 15:00 – 16:00

3. OBCHODNÁ JAPONČINA 1

Kurz obchodnej japončiny je určený mierne pokročilým študentom japonského jazyka, ktorí majú zvládnuté všetky gramatické štruktúry na úrovniach N5 a N4 a základné princípy používania zdvorilostného jazyka keigo. V tomto kurze študent výrazne aktivizuje doposiaľ nadobudnuté vedomosti, učí sa uplatňovať ich v konkrétnych situáciách v komunikácii s Japoncami s dôrazom na rôzne vzťahy na pracovisku a v bežnom živote. Osvojí si, ako správne používať keigo voči nadriadenému, podriadenému, kolegovi a v komunikácii s obchodným partnerom.

* Pred poslaním záväznej prihlášky treba absolvovať vstupný test.

Detail kurzu

Úroveň:N3
Kód kurzu:OJ1
Intenzita:2 x 90 min / týždeň
Trvanie kurzu:3 mesiace / 30 hodín
Počet študentov:2 – 8
Cena:299 €
Rozvrh:

utorok a štvrtok: 18:30 – 20:00

INDIVIDUÁLNE KURZY

INDIVIDUÁLNE KURZY

V závislosti od Vašich potrieb a časových možností vieme uvedené kurzy realizovať aj ako individuálne, prípadne Vám môžeme ušiť kurz na mieru. Takémuto kurzu by malo predchádzať osobné alebo online stretnutie, pri ktorom sa porozprávame, kde sa aktuálne so svojou japončinou nachádzate, aký je Váš cieľ a časové možnosti a spoločne nájdeme riešenie.

Cena za 1 hodinu = 60 minút

Všeobecná japončina (úroveň N5 – N3) 20 €
Všeobecná japončina (úroveň N2) 25 €
Japonský zdvorilostný jazyk keigo 25 €
Obchodná japončina 25 €

Kontaktný formulár

    Záujem o kurz: *
    Pri skupinovom kurze vyplňte kód kurzu

    IndividuálnySkupinový